भविष्यातील काम


श्री जयंत देशपांडे आणि त्यांच्या कुटुंब खालील विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी झटत आहेत
१. अध्यात्मिक ग्रंथालय
२. तुळशीवृंदावन
३. वेदपाठशाळा
४. गोशाळा