संपर्क साधा


आमच्याशी संपर्क साधा

मंदिर "गिरवी", तालुका फलटण, जिल्हा सातारा, राज्य महाराष्ट्र अशा ठिकाणी आहे.

9823049059

9823009589

9850036196

या मंदिरामध्ये वैदिक संस्कृती आणि गीता संदेश यांचा प्रचार करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रगतीच्या उदात्त हेतूने विविध अनुष्ठान केले जातात. या महान कारणासाठी साधक सहभागी होऊ शकतात, धनादेशाद्वारे आणि बँकेमार्फत ऑनलाईन ट्रान्सफर करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्या. पुढील तपशीलासाठी संपर्क साधा मंदिर व्यवस्थापन.

गिरवी सीबीआय (विश्वस्त खाते)

                                                                                   

खाते क्रमांक: २०७०९९०१६९

आयएफएससी: CBIN०२८०६५३

एमआयसीआर: ४१५०१६१५१

शाखा कोड: ०६५३